Σάββατο, 2 Μαρτίου , 2024, 5:02:33
Αρχική Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης – ανάληψης καθηκόντων του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. ÔÅËÅÔÇ ÐÁÑÁÄÏÓÇÓ - ÐÁÑÁËÁÂÇÓ ÊÁÈÇÊÏÍÔÙÍ ÁÑ×ÇÃÏÕ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁÓ

ÔÅËÅÔÇ ÐÁÑÁÄÏÓÇÓ – ÐÁÑÁËÁÂÇÓ ÊÁÈÇÊÏÍÔÙÍ ÁÑ×ÇÃÏÕ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁÓ

4123251-1
ÔÅËÅÔÇ ÐÁÑÁÄÏÓÇÓ – ÐÁÑÁËÁÂÇÓ ÊÁÈÇÊÏÍÔÙÍ ÁÑ×ÇÃÏÕ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁÓ