Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου , 2024, 14:07:04
Αρχική Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης – ανάληψης καθηκόντων του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. ÔÅËÅÔÇ ÐÁÑÁÄÏÓÇÓ - ÐÁÑÁËÁÂÇÓ ÊÁÈÇÊÏÍÔÙÍ ÁÑ×ÇÃÏÕ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁÓ

ÔÅËÅÔÇ ÐÁÑÁÄÏÓÇÓ – ÐÁÑÁËÁÂÇÓ ÊÁÈÇÊÏÍÔÙÍ ÁÑ×ÇÃÏÕ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁÓ

ÔÅËÅÔÇ ÐÁÑÁÄÏÓÇÓ – ÐÁÑÁËÁÂÇÓ ÊÁÈÇÊÏÍÔÙÍ ÁÑ×ÇÃÏÕ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁÓ
ÔÅËÅÔÇ ÐÁÑÁÄÏÓÇÓ – ÐÁÑÁËÁÂÇÓ ÊÁÈÇÊÏÍÔÙÍ ÁÑ×ÇÃÏÕ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁÓ