Προχωρά η ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων στο δήμο Ορεστιάδας

«Ζεστά» φαίνεται πως έχε πάρει ο δήμος Ορεστιάδας το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων, σε μια προσπάθεια να μειώσει το ενεργειακό του αποτύπωμα και να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στον ορθολογικό τρόπο κατανάλωσης ενέργειας για τις επόμενες δεκαετίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποφασίσθηκε πρόσφατα να εκπονηθεί η σχετική μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση ενός συγκροτήματος δημοτικών κτιρίων στον Δήμο Ορεστιάδας. Το κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από το 8ο Δημοτικό Σχολείο, την Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 8ου Δημοτικού Σχολείου, το 9ο Νηπιαγωγείο, το 2ο Γυμνάσιο, το Κλειστό Κολυμβητήριο και το παλαιό Κλειστό Γυμναστήριο συνολικού εμβαδού 12.640 τμ.

Το συγκρότημα χαρακτηρίζεται από υψηλές ενεργειακές καταναλώσεις και μεγάλο ανθρακικό αποτύπωμα, αποτελώντας πάνω από το 30% των συνολικών ενεργειακών καταναλώσεων και του συνολικού ανθρακικού αποτυπώματος των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Ορεστιάδας.

Έτσι, η ωρίμανση έργου ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού κτιριακού συγκροτήματος αποτελεί προτεραιότητα του Δήμου Ορεστιάδας έτσι ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Σύμφωνο των Δημάρχων και ταυτόχρονα να βελτιώσει τις συνθήκες θερμικής άνεσης για τους χρήστες των κτιρίων και να μειώσει δραστικά το υψηλό ενεργειακό κόστος λειτουργίας.

Διαβάστε ακόμη  Μαργαρίτης Σχοινάς από Αλεξανδρούπολη: Η Θράκη αναδεικνύεται σε έναν πυλώνα, μία βιτρίνα της Ευρώπης

Η ενεργειακή μελέτη θα εξετάσει την οικονομοτεχνικά βέλτιστη λύση εφαρμογής τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ειδικότερα την εφαρμογή συστήματος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), Φωτοβολταϊκού Συστήματος Αυτοπαραγωγής και Ευφυούς Μικροδικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και άλλων τεχνολογιών για την μετατροπή του συγκροτήματος σε σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.
Η υλοποίηση του εν λόγω έργου αναμένεται να μειώσει σημαντικά το ενεργειακό λειτουργικό κόστος και το ανθρακικό αποτύπωμα του συγκροτήματος δημοτικών κτιρίων αποδεικνύοντας την δέσμευση της δημοτικής αρχής για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία ενάντια στην κλιματική αλλαγή.
Προς την κατεύθυνση αυτή, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφασίσε την έγκριση ανάθεσης της μελέτης με συνοπτικό διαγωνισμό, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού.