Προχωρούν οι διαδικασίες για τη λειτουργία του LNG – Το χρονοδιάγραμμα

Στα επόμενα βήματα υλοποίησης της συμφωνίας της με τη Gastrade του Ομίλου Κοπελούζου προχωρά η ΔΕΠΑ, με φόντο τον LNG της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος μπαίνει σιγά – σιγά σε τροχιά υλοποίησης, ενώ πριν λίγες μέρες επανήλθε και επίσημα στη λίστα με τα μεγάλα έργα κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ.

Όπως αναφέρει η «Καθημερινή», η συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών προβλέπει την εξαγορά από πλευράς της ΔΕΠΑ του 20% τουλάχιστον των μετοχών της Gastrade, αφού προηγηθούν η διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου (due dilligence) και της δίκαιης αποτίμησης (fair value evaluation) από ανεξάρτητο σύμβουλο και οι σχετικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο εταιρειών, διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Προϋπόθεση για την υπογραφή σχετικής συμφωνίας μετόχων (SHA) είναι να συμπεριληφθούν σε αυτήν ένας οδικός χάρτης μέχρι τη λήψη της επενδυτικής απόφασης και την έναρξη εμπορικής λειτουργίας του έργου, καθώς και συγκεκριμένα προαπαιτούμενα που θα αφορούν τον βαθμό απόδοσης της επένδυσης (IRR), το business plan και τη χρηματοδότηση του έργου. H ΔΕΠΑ με βάση την κατ’ αρχήν συμφωνία με την Gastrade ανέλαβε την υποχρέωση να προχωρήσει αρχικά σε προκαταρκτική (non-binding) δέσμευση δυναμικότητας στον πλωτό τερματικό σταθμό Αλεξανδρούπολης μέχρι 0,7 δισ. κ.μ. αερίου ετησίως, η οποία θα γίνει δεσμευτική μόλις εκπληρωθούν τα προαπαιτούμενα της επενδυτικής απόφασης και της έναρξης εμπορικής λειτουργίας. Η Gastrate ανέλαβε την υποχρέωση να διασφαλίσει δέσμευση από τρίτους μέχρι 0,3 δισ. κ.μ. αερίου ετησίως με τους ίδιους όρους με τη ΔΕΠΑ.

Διαβάστε ακόμη  Μονάδα «Δασοκομάντος» θα λειτουργήσει φέτος στην Αλεξανδρούπολη

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, η συμφωνία προβλέπει τις περαιτέρω ενέργειες:

1. Εως τις 15 Νοεμβρίου 2017 να έχει πραγματοποιηθεί το due diligence και fair value evaluation της Gastrade από ανεξάρτητο εκτιμητή, διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.
2. Εως τις 30 Νοεμβρίου 2017 να έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία μετόχων.
3. Εως τις 31 Ιανουαρίου 2018 η ΔΕΠΑ να έχει προβεί σε προκαταρκτική μακροχρόνια δέσμευση δυναμικότητας μέχρι 0,7 δισ. κ.μ. αερίου και η Gastrade να έχει διασφαλίσει την προκαταρκτική δέσμευση δυναμικότητας από τρίτους μέχρι 0,3 δισ. κ.μ. αερίου.