Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση, την αναδιαρύθμιση, την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Σε δημοπράτηση βγήκε και επίσημα το μεγάλο έργο “Αναβάθμιση – Αναδιαρρύθμιση – Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός του Π.Γ.Ν.Α

Αναθέτουσα αρχή, είναι η Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης.

Το κόστος με ΦΠΑ, είναι 14.112.763,21 ευρώ (αξία χωρίς ΦΠΑ 11.381.260,65 ευρώ). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 3η Ιανουαρίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών που θα κατατεθούν είναι προγραμματισμένη για τις 4 Ιανουαρίου 2024.

Η διάρκεια του έργου, έχει εκτιμηθεί σε 21 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το έργο χρηματοδοτείται με πόρους που προέρχονται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU.

Διαβάστε ακόμη  Προκήρυξη 13 θέσεων για γιατρούς του ΕΣΥ σε νοσοκομεία του Έβρου

Αντικείμενο του έργου, είναι η μελέτη και η κατασκευή όλων των έργων που απαιτούνται για την αναβάθμιση, αναδιαρρύθμιση, ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό του ΤΕΠ, ακολουθώντας τις ισχύουσες προδιαγραφές και την πρότυπη μελέτη Τ.Ε.Π. του Υπουργείου Υγείας, καθώς και άλλων λειτουργικών τμημάτων και υποδομών (βαψίματα,πατώματα,Η/Μ περιβάλλοντος χώρου κλπ), του Π. Γ. Ν. Αλεξανδρούπολης , με στόχο την ποιοτική και ασφαλή παροχή υπηρεσιών υγείας.