Προκήρυξη για την ειδικότητα λογοθεραπευτή στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Αλεξανδρούπολης Παιδικού Χωριού SOS Θράκης

Τα παιδικά χωριά SOS Ελλάδας προκηρύσσουν θέση Λογοθεραπευτή μερικής απασχόλησης για την στελέχωση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Αλεξανδρούπολης:

Απαιτούμενα προσόντα:

• πτυχίο ΤΕΙ Λογοθεραπείας ή αντίστοιχο τίτλο από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένο ως ισότιμο
• τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο με παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας
• επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
• προϋπηρεσία σε δομές φροντίδας οικογένειας και παιδιού ή ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (επιθυμητή)
• καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας και δημιουργικό πνεύμα
• εμπειρία στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
• εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
• πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
• καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Διαβάστε ακόμη  Συγκρατημένοι οι εκδρομείς ενόψει του Πάσχα

Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση soscv@sos-villages.gr έως τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017.