Προκήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Στον αέρα η Προκήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού έργου  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»Δήμος Αλεξανδρούποληςολης, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχουτου έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 1 092 951,00€με Φ.Π.Α.

Η μελέτη περιλαμβάνει διαμόρφωση της    οδού Δικαστηρίων από τον πεζόδρομο Ν.  Φωκά έως την πλατεία Κύπρου,  κατασκευή  ενός νέου πεζόδρομου (οδ.  Κουντουριώτη)  καθώς και ανακατασκευή των ήδη υφιστάμενων πεζόδρομων: 

•Μιαούλη, 

•Κανάρη,

•Σουλίου 

•Ν. Φωκά. 

Στην οδ.Κύπρου προβλέπεται ανακατασκευή των πεζοδρομίων πλάτους 2,50μ εκατέρωθεν.

Στην περιοχή παρέμβασης θα γίνει εκ νέου εγκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού, τοποθέτηση καινούργιων ιστών φωτισμού, φωτιστικών LED και φύτευση δένδρων .

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%A3%CE%9B%CE%A9%CE%A8%CE%9F-7%CE%97%CE%91?inline=true