Προληπτικές εξετάσεις για τους κατοίκους των Λουτρών και του Δορίσκου

Áðü ôçí Óõíåäñßáóç ôïõ Õðïõñãéêïý Óõìâïõëßïõ óôçí Áßèïõóá Õðïõñãéêïý Óõìâïõëßïõ, óôç ÂïõëÞ, ÊõñéáêÞ 13 Ìáñôßïõ 2011. ÁÐÅ ÌÐÅ/www.papandreou.gr/ÂÁÓÉËÇÓ ÖÉËÇÓ

Την Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018 από 10:00 έως 13:00Ω, στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο αποτελούμενο από ένα πνευμονολόγο, ένα οδοντίατρο και ένα νοσηλευτή, θα βρίσκεται στο χ. Λουτρά Τραϊανούπολης, για δωρεάν προληπτικές υγειονομικές εξετάσεις των κατοίκων, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΧΙΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ “ΕΒΡΟΣ”.

Επίσης την Τρίτη, 23 Ιανουαρίου από 10:00 έως 13:00Ω, στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο αποτελούμενο από έναν Ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, ένα οδοντίατρο και ένα νοσηλευτή, θα βρίσκεται στο χ. Δορίσκος, για δωρεάν προληπτικές υγειονομικές εξετάσεις των κατοίκων.

Διαβάστε ακόμη  Μαντζουράνης «τρολάρει» Γεραπετρίτη για την υπόκλιση