“Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας του Β. Αιγαίου” στα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης, της Μαρώνειας και της Σαμοθράκης

“Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β. Αιγαίου”, χρηματικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ 4.000.000,00€, με τρεις Σταθμούς Επιτήρησης, θα εγκατασταθεί, στους λιμένες της Αλεξανδρούπολης, του Ισμάρου Μαρωνείας και της Σαμοθράκης.

Δείτε την απόφαση που ακολουθεί, όπως αυτή αναρτήθηκε στην διαύγεια:

Διαβάστε ακόμη  Χάλκινο μετάλλιο για την Πεχλιβανίδου Γεωργία