Προς εκτόνωση η κρίση στον Δικηγορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης ;

Στα καθήκοντα τους επέστρεψαν και πάλι οι δύο υπάλληλοι του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι είχαν μεν απολυθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ωστόσο κρίνοντας οι ίδιοι ότι η απόφαση τους αδικεί είχαν ασκήσει ένδικα μέσα και σε πρώτη φάση -τουλάχιστοn- δικαιώθηκαν.

Την ίδια ώρα όμως είναι πλέον τοις πάσι γνωστό ότι εντός του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης έχουν δημιουργηθεί δύο «στρατόπεδα» αφ’ ης στιγμής η νυν πρόεδρος του εκκίνησε τη διαδικασία ιχνηλάτησης οικονομικών ελλειμμάτων που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας της. Η πρόθεσή της, που μεταφράστηκε και σε εκκίνηση νομικών διαδικασιών προκάλεσε τη μήνι ορισμένων δικηγόρων που συσπειρώθηκαν και έτσι άρχισε ένας κύκλος αντεγκλήσεων πλην όμως η κατάσταση έφτασε σχεδόν στο μη παρέκει γι’ αυτό και πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν την εξεύρεση της χρυσής τομής.

Ευχή όλων πάντως είναι να βρεθεί η χρυσή τομή, που θα επιτρέψει την επικράτηση της ειρήνης στον Σύλλογο, ώστε αυτός να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα και διαφανώς.

Πηγή ΔΕΛΤΑ -reportal