Προσφυγή του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την σφράγιση του πάρκινγκ στην παλιά ιχθυαγορά

Στην  άσκηση διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης προχωρά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ζητώντας την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Περιφέρειας για την σφράγιση, ως μέσα Νοεμβρίου,  του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αθανασίου Διάκου και Δικαστηρίων, στην παλιά ιχθυαγορά.

Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για την προσφυγή, η απόφαση αυτή «θεωρούμε ότι έχει εκδοθεί κατά παράβαση της διαδικασίας και κατά παράβαση των διατάξεων νόμου. Ειδικότερα από την επισκόπηση των νομοθετικών διατάξεων που επικαλείται η προσβαλλόμενη, δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις για την έκδοση απόφασης σφράγισης που απαιτεί η υπουργική απόφαση ΟΙΚ 20612/1759. Επίσης από την έκθεση αυτοψίας της αρμόδιας υπηρεσίας της Π Ε Έβρου, προέκυψε ότι στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται ΚΑΤΑΡΧΗΝ η διαπίστωση ή όχι της αυθαίρετης εγκατάστασης της χρήσης γης του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων, που αποτελεί τυπική πολεοδομική παράβαση και μπορεί να βεβαιωθεί, μόνο από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία που είναι η ΥΔΟΜ Αλεξανδρούπολης».

Διαβάστε ακόμη  Αλεξανδρούπολη: “Μικροί μεγάλοι εναντίον της βίας”

Η απόφαση: