Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2119/1993, “περί Μητρώων Αρρένων”  καλεί τους γονείς των άρρενων τέκνων που γεννήθηκαν το έτος 2020 να απευθύνονται τηλεφωνικά στο αρμόδιο γραφείο Μητρώου Αρρένων καλώντας στο 2551350099, υπεύθυνη κ. Τσερκέζη Σοφία, από Τρίτη 11-05-2021 έως Παρασκευή 28-05-2021 από 8.00 π.μ. έως 14.00 για να λάβουν γνώση των ονομαστικών καταλόγων που έχουν καταρτισθεί για τη σύνταξη του ετήσιου Μητρώου αρρένων του έτους 2020 και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις 

Διαβάστε ακόμη  Πρόσκληση από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε δημόσια συνεδρίαση για τον Απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.