Πρόσκληση για συμμετοχή στα Κέντρα Δημιουργικής απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία Αλεξανδρούπολης – Φερών (Κ.Δ.Α.Π. -Α.ΜΕ.Α)

Από Σεπτέμβριο σε λειτουργία δύο Κ.Δ.Α.Π.Α.με.Α, που θα στεγαστούν στον Δήμο   Αλεξανδρούπολης.

Συγκεκριμένα, οι δομές θα απασχολήσουν συνολικά εκατό άτομα με αναπηρία,εκ των οποίων οι πενήντα (50) ωφελούμενοι στη δομή της #Αλεξανδρούπολης και οι άλλοι πενήντα (50) στη Δημοτική Ενότητα #Φερών.  

Το πρόγραμμα θα λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, σε δυο βάρδιες έτσι   ώστε οι δραστηριότητες και τα εξειδικευμένα   προγράμματα να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες κάθε ηλικίας ξεχωριστά.

Συγκεκριμένα, στην πρωινή βάρδια (06:30-14:30) θα απασχολούνται  ενήλικοιωφελούμενοι και στην απογευματινή βάρδια (14:30 – 09:30) ανήλικα παιδιά.

🎯Στόχος του Κ.Δ.Α.Π.Α.με.Α αποτελεί η δημιουργική απασχόληση των Α.με.Α  με σκοπό   την πλαισίωση των ήδη υπαρχουσών   θεραπευτικών και άλλων υποστηρικτικών δομών της περιοχής. Επιπρόσθετα, κύριο μέλημά μας αποτελεί, η ευαισθητοποίηση της κοινότητας μεαπώτερο στόχο «η ορατότητα» να αποτελέσει κίνητρο για  την αποδοχή   της διαφορετικότητας, ώστε να μπορούμε όλοι οι δημότες να συνυπάρχουμε και ναχαράζουμε το μέλλον μαζί.

Διαβάστε ακόμη  Ημερίδα για το περιβάλλον και τις φυσικές καταστροφές διοργανώνει το ΠΑΣΟΚ στον Έβρο

Για τον λόγο αυτό, καλούμε τους συνδημότες μας με αναπηρία να δηλώσουν συμμετοχή αυτοπροσώπως, είτε μέσω του δικαστικού τους συμπαραστάτη ή και γονέα – κηδεμόνα στα τηλέφωνα

☎️ Για τις Φέρες 2555350075

☎️Για την Αλεξανδρούπολη 2551021343 

ώστε  να ενταχθούν στα προγράμματα των δομών μας ή να προσέλθουν στον χώρο του Πολυκοινωνικού, όπου θα τους υποδεχθεί και θα τους εξυπηρετήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι κ.ά.) για την πρώτη ενημέρωση και υποστήριξη.