Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στον ΟΣΕ – Οι θέσεις στον Έβρο

Την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου, δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για τις μόνιμες προσλήψεις στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (ΟΣΕ Α.Ε.).

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση 90 συνολικά θέσεων προσωπικού, κατά προτεραιότητα και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),

Πιο συγκεκριμένα προκηρύσσονται 34 θέσεις ειδικότητας Δ.Ε. Προσωπικού Ελιγμών κλειδούχων, 36 θέσεις ειδικότητας Δ.Ε. σταθμαρχών, 5 θέσεις ειδικότητας Δ.Ε. Τεχνιτών Ηλεκτρονικών, 10 θέσεων ειδικότητας Δ.Ε. Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων και 5 θέσεις ειδικότητας Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων.

Οι θέσεις που αφορούν τον Έβρο είναι οι εξής:

2 θέσεις ειδικότητας Δ.Ε. Προσωπικού Ελιγμών κλειδούχων, 3 θέσεις ειδικότητας Δ.Ε. σταθμαρχών, 2 θέσεις ειδικότητας Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

Διαβάστε ακόμη  Απλά ερωτήματα και απαντήσεις για την πορεία της οικονομίας μας

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη αυτών των θέσεων, καλούνται εφόσον διαθέτουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Σχετικά με το χρονικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις καθώς και λοιπά θέματα της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εταιρεία ΟΣΕ Α.Ε., στα τηλέφωνα (210) 5297843 και (210) 5297898 και στα τηλέφωνα (210) 5297463 και (210) 5297451, αναφορικά με τεχνικά θέματα που αφορούν την ψηφιακή υποβολή αιτήσεων.