Προσλήψεις νοσηλευτών-τριών στα Ιδρύματα της Μητροπόλεως.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προσλήψεις νοσηλευτών-τριών στα Ιδρύματα της Μητροπόλεως

Τα Ιδρύματα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, το Ιωακείμειο Γηροκομείο και το Σταυρίδειο Ίδρυμα χρονίως πασχόντων «Ο Άγιος Κυπριανός», προκηρύσσουν κενές θέσεις νοσηλευτών-νοσηλευτριών (με προτεραιότητα στους καταγόμενους από τον Έβρο και την Ανατ. Μακεδονία και Θράκη).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν σε σφραγισμένο φάκελο καθ’ όλο το μήνα Νοέμβριο τα δικαιολογητικά τους στην κάτωθι διεύθυνση:

Σταυρίδειο Εκκλ. Ίδρυμα περιθάλψεως χρονίως πασχόντων

«Ο Άγιος Κυπριανός»

9ο χλμ. Αλεξ/πολης – Μάκρης

68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ. 25510-71500

Email: agioskyprianos@gmail.com

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν είναι τα εξής:

• Βιογραφικό σημείωμα.

• Φωτοτυπία πτυχίου.

• Φωτοτυπία άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

• Φωτοτυπία πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID-19.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως