Προσλήψεις ορισμένου χρόνου, συνολικά 13 ατόμων στον Δήμο Σουφλίου  


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σουφλίου, που εδρεύει στο Σουφλί και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 06-05-2022  έως 16-05-2022.

ΕΝΤΥΠΑ:

1. Ανακοίνωση (pdf)

2. Παράρτημα (pdf)

3. Έντυπο αίτησης (pdf)

4. Υπεύθυνες δηλώσεις (doc)

https://soufli.gr/el/enimerosi/prokirykseis-proslipseis/1239-anakoinosi-yp-arithm-sox-1-2022-gia-ti-synapsi-symvasis-ergasias-orismenou-xronou?fbclid=IwAR2XoQYOm0DQ_uTHfd9M0uUGPNgeLO55bl9MQ-OOB3JDlWAhbed3dFy0rsc