Πρόσληψη 20 ατόμων στη Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου (Πίνακας Θέσεων)

Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσληψη 20 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, που εδρεύει στο Δήμο Διδυμοτείχου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα

αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε την Ανακοίνωση εδώ

Διαβάστε ακόμη  Στα Λουτρά, 3 χρόνια μετά τις πλημμύρες, παρακαλούν τον Δήμο για τα αυτονόητα

Δείτε το Έγγραφο σχετικά με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εδώ

Δείτε το Έντυπο ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ εδώ

Δείτε το Έντυπο ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ εδώ

Δείτε το Παράρτημα εδώ