Προσωρινός ανάδοχος για την αναβάθμιση του πάρκου των Προσκόπων

Επτά εταιρείες έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την κατασκευή του έργου «Περιβαλλοντική Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Πάρκου Προσκόπων», προϋπολογισμού περίπου 475.000 ευρώ.

Υπενθυμίζουμε πως πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, που έχει ως στόχο την «αναγέννηση» του ιστορικού πάρκου της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην περιβαλλοντική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των ήδη υφιστάμενων υποδομών ,όπως ανακατασκευή διαδρόμου για τρέξιμο με τη διάστρωση του οικολογικού υλικού STABILIZER, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με τα σώματα νέας τεχνολογίας , εγκατάσταση δικτύου αυτόματου ποτισμού, ενσωμάτωση της λωρίδας για τυφλούς στο υφιστάμενο διάδρομο και κατασκευή της παιδικής χαράς, εμβαδού περίπου 490μ2 στη θέση της υφιστάμενης παιδικής χαράς . Για την ανανέωση πράσινου στοιχείου προβλέπονται εργασίες ανανέωσης κόμης των υφιστάμενων δέντρων, αλλά και, κοπή δένδρων , όπου χρειάζεται με επίβλεψη του Τμήματος Πρασίνου, καθώς και επαναφύτευση νέων δενδρυλλίων.
Η διαδικασία επιλογής του προσωρινού αναδόχου ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 2 εβδομάδες, με την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή.

Στο διαγωνισμό εξετάστηκαν τα δικαιολογητικά και οι προσφορές 7 εταιρειών, οι οποίες κατέθεσαν εκπτώσεις από 27% μέχρι 59%. Η εταιρεία με την μεγαλύτερη έκπτωση ήταν η κοινοπραξία «Αλεξανδρίδης-Τσέλιος», η οποία αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος και θα αναλάβει το έργο αν δεν υπάρξει κάποια διαφοροποίηση μετά από ενδεχόμενες προσφυγές που έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.