Πρόσθετα κονδύλια 12,5 εκ ευρώ για την ανατολική περιφερειακή οδό Αλεξανδρούπολης

Στην τροποποίηση στοιχείων του έργου «Κατασκευή Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης» προχώρησε η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών

Οι αλλαγές αφορούν αρχικά στο χρόνο ολοκλήρωσης του έργου που παρατείνεται ως 24 Μαρτίου 2025 αλλά και στη συνολική και επιλέξιμη δαπάνη του, η οποία αυξάνεται κατά 12.450.000 €.

Να σημειωθεί πως ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 36 εκ ευρώ. Η Ανάδοχος εταιρεία ΤΕΚΑΛ στον διαγωνισμό έδωσε έκπτωση 27,81%. Κατά τη διάρκεια του έργου υπεγράφη και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συνολικής δαπάνης 12.450.000, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 47,65% επί της αρχικής σύμβασης και περιλαμβάνει 8.584.249,70 € για εργασίες, 772.582,47 € για απρόβλεπτα, 520.000,00 € για μελέτες, 163.490,41 € για δαπάνη αναθεώρησης και 2.409.677,42 € για δαπάνη ΦΠΑ.

Διαβάστε ακόμη  Παράπονα πωλητών και καταναλωτών της λαϊκής Αλεξανδρούπολης για την έλλειψη wifi

Τελικώς, στην παρούσα φάση  ο προϋπολογισμός φτάνει στα ανέρχεται σε 44.039.540,10 €.