Τη δική του πρόταση για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» θα καταθέσει ο δήμος Αλεξανδρούπολης, με στόχο να εγκαταστήσει, σε σχολεία της περιοχής ευθύνης του, ράμπες και χώρους υγιεινής για άτομα με αναπηρία.

Πρόκειται για τον  άξονα  προτεραιότητας  «Κοινωνικές  και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων». Σύμφωνα με το πρόγραμμα, επιλέξιμες  δαπάνες  θεωρούνται  οι  δαπάνες που αφορούν σε δράσεις κατασκευής  ή  προκατασκευής και τοποθέτησης  ραμπών πρόσβασης των ΑμεΑ, καθώς και κατασκευής χώρων υγιεινής για  την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβασή τους στους χώρους των σχολείων.

Διαβάστε ακόμη  ΔΕΥΑΑ: έκπτωση 50% στους λογαριασμούς για όσους υιοθετήσουν αδέσποτο ζώο

Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ) για κάθε σχολική μονάδα (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) των δήμων, καθορίζεται σε 500 € για την κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών και 2.500 € για την κατασκευή χώρων υγιεινής. 

Μετά από  αυτοψία που διενεργήθηκε στις σχολικές μονάδες Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης  για  τη  διαπίστωση  των  αναγκών τους και  τη δυνατότητα κατασκευής  ραμπών  ή  χώρων  υγιεινής των ΑμεΑ, το  αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης είναι 164.300 €με ΦΠΑ. Η προθεσμία υποβολής  προτάσεων είναι  η 31η Δεκεμβρίου 2019 και το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 , με δυνατότητα παράτασης σε  περιπτώσεις δικαιολογημένων  αιτημάτων των δήμων, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.