Η Δο.Συ.Π. του Δ.Π.Θ. ανταποκρινόμενη στα αιτήματα για υποστήριξη αναφορικά με την νέα πραγματικότητα που έφερε η πανδημία του Covid-19 έχει λάβει την πρωτοβουλία και ετοίμασε χρήσιμο υλικό για τις ψυχολογικές και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 που απευθύνεται στα μέλη της κοινότητας του Δ.Π.Θ. και της κοινωνίας.

Το υλικό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://dosyp.duth.gr/archives/2560. Μέσα από την απόπειρα απάντησης αρκετών από αυτά τα ερωτήματα– αιτήματα επιθυμεί να συνεισφέρει στην προσπάθεια όλων να αντιμετωπιστεί θετικά η ψυχολογική πραγματικότητα που προσδιόρισε η εξάπλωση του νέου ιού.