Προβληματισμός για την μείωση του αριθμού των εισακτέων στο Ιατρικό Τμήμα του ΔΠΘ

Αποδοχή και νοµιµοποίηση της συρρίκνωσης και περαιτέρω υποβάθµισης των Τµηµάτων Ιατρικής αποτελεί η απόφαση του υπουργείου Παιδείας να μειώσει τον αριθμό των εισακτέων στις φετινές πανελλήνιες, σύμφωνα με ανακοίνωση του τμήματος ιατρικής του ΔΠΘ, που φέρει την υπογραφή του προέδρου της, καθηγητή χειρουργικής κ. Αλέξανδρου Πολυχρονίδη. Όπως μάλιστα επισημαίνεται, η απόφαση αυτή, στην πραγματικότητα καταργεί δύο από τα επτά τμήματα ιατρικής στη χώρα, ενώ σε λίγα χρόνια θα οδηγήσει στο να θεωρείται ο ειδικευόμενος γιατρός «είδος υπό εξαφάνιση».

Παράλληλα, υπογραμμίζεται πως «καταργούνται χωρίς να επαναπροκηρύσσονται οι θέσεις [πιστώσεις] των µελών ∆ΕΠ, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται ή παραιτούνται και ακόµη και αυτές κατά τις οποίες σε διαδικασία εξέλιξης εκλέγεται άλλος συνάδελφος από αυτόν ο οποίος αιτήθηκε την εξέλιξη, καθώς οι πιστώσεις πλέον θεωρούνται !!! προσωποπαγείς».

Ειδικότερα για το Τµήµα µας, το Τµήµα Ιατρικής του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυτή τη στιγµή, παραµένουν στα συρτάρια του Υπουργείου 46 τέτοιες θέσεις οι οποίες έπρεπε να έχουν επαναπροκηρυχθεί, χωρίς να υπολογιστούν οι θέσεις οι οποίες θα χαθούν λόγω αποχώρησης καθηγητών το καλοκαίρι.

Στον αντίποδα τα τελευταία χρόνια, έχουν δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας στο Τµήµα Ιατρικής του ΔΠΘ, µόλις 3 θέσεις και η µία από αυτές για προκήρυξη το 2018.

Το ίδιο, αναφέρεται πως ισχύει και για τη διεκδίκηση µεγαλύτερης χρηµατοδότησης η οποία µειώνεται κάθε χρόνο και αγγίζει πλέον µόλις το 20% της αντίστοιχης παλαιοτέρων ετών, όπως και των ελλείψεων υλικοτεχνικής υποδοµής.

Τονίζεται ακόμη πως ο αριθµός των εισακτέων ανά Τµήµα Ιατρικής έγινε αυθαίρετα και επιλεκτικά αποδεκτός κατά την επιθυµία του Υπουργείου, χωρίς να ληφθούν υπ’ όψιν οι πραγµατικές δυνατότητες των Τµηµάτων, χωρίς ορθολογική κατανοµή των φοιτητών, αλλά και επιλεκτικά και ο προτεινόµενος αριθµός ορισµένων Τµηµάτων», αναφέρει το τμήμα ιατρικής του ΔΠΘ στην παρέμβασή του, τονίζοντας πως οι αλλαγές σε τέτοια ζωτικά θέµατα υψίστης σηµασίας απαιτούν ωριµότητα, ορθολογική ανάλυση, διαβούλευση, τεκµηρίωση δίκαιη κατανοµή, στρατηγικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στόχων και έρχονται σε πλήρη αντίθεση µε την αυθαίρετη αυξοµείωση του αριθµού των εισαχθέντων φοιτητών ανά Τµήµα και Ίδρυµα.

Διαβάστε ακόμη  Δυναμική παρουσία της Αλεξανδρούπολης στην 25η έκθεση τουρισμού «Travel Expo Cyprus 2024»

Όσο για το επιχείρηµα ότι η Ελλάδα έχει πολλούς γιατρούς, ο κ. Πολυχρονίδης τονίζει πως «βεβαίως είχε και ενδεχοµένως έχει πολλούς γιατρούς, καθώς κατά τις προηγούµενες δεκαετίες υπήρξε αθρόα προσέλευση και βιοµηχανική αναγνώριση πτυχίων. Σήµερα όµως το µόνο που βλέπουµε να επικρατεί είναι η Επιστηµονική Γεροντοκρατία. Τα Νοσοκοµεία λειτουργούν στα όρια του επικίνδυνου και της κατάρρευσης, τα περισσότερα µε τεράστιες ελλείψεις και γηρασµένο Ιατρικό δυναµικό και οι πολλές Κλινικές, βεβαίως κυρίως λόγω της επιστηµονικής γενοκτονίας-µετανάστευσης, για την οποία δεν βλέπουµε καµία προσπάθεια αντιµετώπισης από την Πολιτεία, λειτουργούν µε ελλιπή αριθµό ή και χωρίς ειδικευόµενους. Με πολύ απλά µαθηµατικά, σε 6 χρόνια, σε συνδυασµό µε την πολιτική της επιστηµονικής µετανάστευσης, ο ειδικευόµενος θα αποτελεί προστατευόµενο είδος προς εξαφάνιση».

Όσο για τους υποψηφίους, αναφέρει πως «είναι τραγικό για µια ευνοµούµενη χώρα που σέβεται τους πολίτες της, η µείωση του αριθµού των εισακτέων ιδιαίτερα στις Σχολές υψηλής ζήτησης, να ανακοινώνεται µόλις δύο µήνες πριν τις εισαγωγικές εξετάσεις και αφού έχει λήξει η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων των µαθητών στις Σχολές στις οποίες επιθυµούν να διαγωνιστούν, στερώντας τους τη δυνατότητα να προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα εκπρόθεσµης διόρθωσης της δήλωσης.

Η φαινοµενικά αθώα και καλοπροαίρετη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας αντί της επαρκούς στελέχωσης, της στήριξης και αναβάθµισης των Τµηµάτων Ιατρικής, καταργεί στην πραγµατικότητα, σε αντιστοιχία φοιτητών, δύο από τα επτά Τµήµατα Ιατρικής της χώρας µας.

Η µείωση του αριθµού των εισακτέων στα Τµήµατα Ιατρικής κατά 220, από 1055 σε 835, αντιστοιχεί στους εισακτέους του Τµήµατος Ιατρικής του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, του Τµήµατος Ιατρικής Θεσσαλίας και ακόµη 20 παραπάνω.

Και αν ενδεχοµένως επανέλθουµε του χρόνου στις φετινές αντιστοιχίες φοιτητών-Καθηγητών και τα δεδοµένα που ισχύουν έως τώρα, είναι προφανές ότι τα δύο αυτά Τµήµατα δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης καθώς ο µικρός πλέον αριθµός των φοιτητών τους θα µπορεί να εκπαιδευτεί στα κεντρικά Τµήµατα Ιατρικής» καταλήγει η ανακοίνωση.