Ψήφισμα του Δήμου Σουφλίου για μεταναστευτικό – Αυξήστε τη φύλαξη και αστυνόμευση

Την 19-12-2019, στο Σουφλί, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουφλίου συνήλθε και συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού στο Δημοτικό Κατάστημα, και ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ, τη σύνταξη του παρόντος ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ, που αφορά την επισήμανση, ανάδειξη και αντιμετώπιση του μείζονος για την ακριτική περιοχή του Δήμου Σουφλίου προβλήματος της ανεξέλεγκτης ροής παράνομων μεταναστών από τα ανατολικά σύνορα (ποταμό Έβρο) στο εσωτερικό της Χώρας, και η διέλευση και παραμονή αυτών σε οικισμούς και χωριά του Δήμου.

Το μείζον αυτό ζήτημα έχει οξυνθεί ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, και η γενεσιουργός αιτία έγκειται στο γεγονός της πλημμελούς φύλαξης κατά μήκος των συνόρων (παρέβριας ζώνης) κατά τρόπο ικανό ώστε να αποτραπεί η παράνομη είσοδος αλλοδαπών αλλά παράλληλα και της έλλειψης συνεχούς, αδιάλειπτης και επαρκούς παρουσίας αστυνομικών οργάνων ειδικότερα στα χωριά και τους οικισμούς που απαρτίζουν τον << ορεινό όγκο  >> του Δήμου, και που εστιάζεται σήμερα το πρόβλημα, κατά μήκος και πέριξ του οδικού άξονα (επαρχιακής οδού) Μάνδρας – Μικρού Δερείου και τους γύρω οικισμούς (Μεγάλου Δερείου, Πετρόλοφου, Γονικού, Ρούσσας, Πρωτοκκλησίου, Μαυροκκλησίου, Κορύμβου, Κυριακής κλπ), στους οποίους οι παράνομοι αλλοδαποί εγκαθίσταται και διαχέονται διασκορπισμένοι κάνοντας << απρόσκοπτη >> χρήση της ως άνω επαρχιακής οδού, με αποτέλεσμα να εισέρχονται και να καταλαμβάνουν αυθαίρετα οικίες, αγροτικές αποθήκες, ποιμνιοστάσια,  προκαλώντας καταστροφές μάλιστα σε κάποιες ακατοίκητες οικίες, ποιμνιοστάσια καθώς επίσης κατ’ επανάληψη πυρκαγιά σε ακατοίκητα σπίτια, ποιμνιοστάσια και αγροτικές αποθήκες.  

Σε αρκετές περιπτώσεις υπήρξαν και επιθέσεις ομάδων παράνομων αλλοδαπών σε διερχόμενους οδηγούς με σκοπό να τους ακινητοποιήσουν για να τους ληστέψουν και να τους αρπάξουν τα οχήματα , καθώς επίσης πρόβλημα ιδιάζουσας σημασίας αποτελεί η κατάληψη και καταστροφή αντλιοστασίων δια των οποίων παρέχεται ύδρευση σε οικισμούς και άρδευση σε αγροτικές εκτάσεις, με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των κατοίκων.

Με παράμετρο ότι, σε πολλές περιοχές η << συνάθροιση >> και η παρουσία των εν λόγω παράνομων αλλοδαπών αριθμητικά υπερβαίνει το σύνολο των ντόπιων κατοίκων που συγκροτούν πληθυσμιακά τους συγκεκριμένους οικισμούς και τα χωριά του Δήμου μας καθώς και το ότι δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων – αφού δεν ελέγχεται – το << ποιόν >> των παρανόμως εισερχομένων αλλοδαπών, οι οποίοι (κάτοικοι) όντας φιλήσυχοι και οι περισσότεροι ηλικιωμένοι, βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι ενώπιον μιας πρωτόγνωρης γι’ αυτούς διαμορφωθείσας κατάστασης, όπου ο φόβος και η ανασφάλεια κυριαρχούν και όπου προπάντων κατά τις νυκτερινές ώρες εκ των πραγμάτων αποτρέπεται η οποιαδήποτε μετακίνηση αυτών εντός και εκτός των οικισμών.

Διαβάστε ακόμη  Από Απρίλη, Μάιο κι από Μάιο…Ιούνιο η λειτουργία του FSRU Αλεξανδρούπολης

Επειδή, καθίσταται προφανές, πως η διαμορφωθείσα κατάσταση πλέον, δύναται να χαρακτηρισθεί << ανεξέλεγκτη >> με ιδιαίτερα επαχθείς αντανακλαστικές συνέπειες για την καθημερινή διαβίωση των κατοίκων των προαναφερθέντων ακριτικών μάλιστα περιοχών, των οποίων τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα έννομα αγαθά της ζωής, περιουσίας και της ιδιοκτησίας σε καθημερινή βάση βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο, χρήζοντας την άμεση παρέμβαση και προστασία εκ μέρους της Πολιτείας.

                                    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με την ρητή επιφύλαξη παντός νόμιμουδικαιώματος μας, ως θεσμικού οργάνου, που του παρέχεται αρμοδιότητα απορρέουσα από τηνλαϊκή εντολή,

                              ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ και ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

από τα αρμόδια Πολιτειακά Όργανα, όπως:

α) Προβούν στη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή φύλαξη των συνόρων κατά μήκος της παρέβριας ζώνης κατά τρόπο που να αποτρέπεται η εισδοχή παράνομων αλλοδαπών στο εσωτερικό της Χώρας.

β) Διασφαλίσουν την με εμφανή τρόπο συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία Αστυνομικών Δυνάμεων στις ως άνω περιοχές, όπου επικεντρώνεται και έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις το πρόβλημα, ώστε να εμπεδωθεί στους κατοίκους το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης, τα οποία έχουν ήδη θιγεί.

γ) Δρομολογήσουν όσο γίνεται συντομότερα τις διαδικασίες ίδρυσης Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης στην επίμαχη περιοχή του << ορεινού όγκου >> του Δήμου Σουφλίου, πλέον των υφιστάμενων ήδη στο Νομό Έβρου – εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την παροχή κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής – καθώς στην περιοχή αυτή πλέον εστιάζεται σήμερα το πρόβλημα, δεδομένου ότι το πλησιέστερο εκ των υφιστάμενων Τμημάτων βρίσκεται στο Σουφλί, ήτοι 80 χλμ μακρύτερα από την επίμαχη περιοχή.

δ) Αποτρέψουν την ίδρυση οποιουδήποτε Κέντρου Υποδοχής Μεταναστών (hot spot) εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Σουφλίου, με παράμετρο πως ο Δήμος μας αποτελεί ιδιαίτερα ευαίσθητη ακριτική περιοχή.