Υπόμνημα με τις θέσεις του Εμπορικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης όπου περιλαμβάνει μέτρα
άμεσης εφαρμογής για την ανάσχεση των επιπτώσεων της ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης
στον εμπορικό κλάδο.

Ειδικότερα, για το προσεχές δύσκολο χρονικό διάστημα ο Εμπορικός Σύλλογος της
Αλεξανδρούπολης εκτιμά ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην ευόδωση των παρακάτω, βασικών για
τον κλάδο του εμπορίου, προτεραιοτήτων:

 • Πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος
 • Θεσμοθέτηση και εφαρμογή του Ακατάσχετου Επιχειρηματικού Λογαριασμού
 • Φορολογικές ελαφρύνσεις, όπως η πλήρης κατάργηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος του
  επόμενου έτους
 • Εργασιακές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις, όπως «πάγωμα» και κεφαλαιοποίηση των παλαιών
  ληξιπρόθεσμων οφειλών
 • Ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • Θέσπιση ειδικού προγράμματος επιχορηγήσεων & χαμηλότοκων δανείων
 • Παροχή κινήτρων ψηφιακού & πράσινου μετασχηματισμού
Διαβάστε ακόμη  Επουσιώδεις αλλαγές στο νομοσχέδιο για την άρση του απορρήτου