Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις κραυγαλέων περιπτώσεων διαφθοράς και οικονομικών εγκλημάτων, με αρκετές από αυτές που έρχονται στη δημοσιότητα να αφορούν και σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα από την περιοχή της Θράκης.
Εντός του 2018, στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, οι Επιχειρησιακές Διευθύνσεις Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής και Μακεδονίας ολοκλήρωσαν μεγάλο αριθμό υποθέσεων που σχετίζονται με την αποκάλυψη εστιών διαφθοράς και μεγάλων οικονομικών εγκλημάτων.

Οι παρανομίες στη Θράκη

Το ΣΔΟΕ πραγματοποίησε έλεγχο πόθεν έσχες, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, σε ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρείας της Θράκης. Από το άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών διαπιστώθηκε διαφορά τιμήματος και αξίας συμβολαίων. Προέκυψε προσαύξηση περιουσίας με υποχρέωση καταβολής φόρου ποσού 556.097 €.
Σε άλλη περίπτωση, μετά από έλεγχο σε βιομηχανική μονάδα στη Θράκη, διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιδότησης (ν.3299/04). Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης ποσού 896.823 €. Ο έλεγχος διενεργήθηκε, επίσης, σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας.
Εισαγγελική παραγγελία υπήρξε και για έλεγχο σε βιομηχανική μονάδα στη Θράκη, όπου διαπιστώθηκε και πάλι η μη τήρηση των όρων της επιδότησης (ν.3299/04). Η ανάκτηση της επιδότησης αφορά ποσό 487.999 €.
Επίσης, σε έλεγχο επιχορήγησης σε επιχείρηση στον τομέα της ενέργειας στη Θράκη, διαπιστώθηκε μη καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, συνολικού ποσού 4.215.857 € και ενημερώθηκε η αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Τέλος, σε αθλητικό ερασιτεχνικό σωματείο στη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο είχε επιχορηγηθεί στο παρελθόν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με ποσό πλέον των 500.000 € προκειμένου να διαμορφώσει τις εγκαταστάσεις του, προέκυψε ότι δεν πραγματοποιήθηκαν οι επιχορηγούμενες εργασίες.

Διαβάστε ακόμη  Ζαμπούκης αλά πρόεδρος Εδεσσαϊκού