Ο Δήμος Σαμοθράκης ενημερώνει τους πολίτες πως στα πλαίσια κατασκευής του έργου του δρόμου Καμαριώτισσας – Θέρμα – Φονιάς, την Δευτέρα 23/9/2019 θα ξεκινήσουν οι εργασίες ανακατασκευής τριών (3) τεχνικών στις Χ.Θ. 3+900, 5+100 και 14+300 επί της οδού Καμαριώτισσας – Θέρμα – Φονιάς.

Η κυκλοφορία θα εκτελείται μέσω παρακαμπτηρίων οδών που έχουν κατασκευασθεί για τις ανάγκες του έργου με χρήση κατάλληλης σήμανσης σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου (παραπάνω σχετικό) και αναμένεται να διαρκέσουν ένα (1) μήνα.

Αρμόδιος επικοινωνίας για την εταιρεία μας είναι ο κ. Σταμάτης
Κτενάς (+306937396887).
Μετά το πέρας των εργασιών η οδός θα αποκατασταθεί και θα δοθεί κανονικά προς χρήση.

Διαβάστε ακόμη  12% ΟΑΕΔ: Ακόμα μια πολιτική απάτη