Σαμοθράκη / Λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου μέσω τηλεκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΟΡΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Δήμος Σαμοθράκης στα πλαίσια της Κοινωνικής του Πολιτικής θα λειτουργήσει για δεύτερη φορά Κοινωνικό Φροντιστήριο μέσω τηλεκπαίδευσης. Σκοπός του είναι η δημιουργία και παροχή ίσων ευκαιριών σε μαθητές Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης, οι οικογένειες των οποίων αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις της πρόσθετης διδακτικής στήριξης.

Στα πλαίσια του Διαδικτυακού Κοινωνικού Φροντιστηρίου, θα λειτουργήσουν αρχικά τα κάτωθι τμήματα:

1. Τμήμα για φιλολογικά μαθήματα (Νεοελληνική Γλώσσα και Κείμενα, Αρχαία Ελληνικά) για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

2. Τμήμα Ιταλικών για όλες τις βαθμίδες. 

3. Τμήμα Οικονομικής Θεωρίας για μαθητές  Γ’ Λυκείου.

4. Τμήμα Αγγλικών για όλες τις βαθμίδες.

Διαβάστε ακόμη  2,5 (τουλάχιστον) χαμένα χρόνια για το λιμάνι Αλεξανδρούπολης

5. Τμήμα Πληροφορικής για όλες τις βαθμίδες.

Για τη συμμετοχή των μαθητών στα παραπάνω τμήματα, οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

-Αίτηση (συμπληρώνεται στην υπηρεσία)

-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

-Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης 2020

-Βεβαίωση Συλλόγου Πολυτέκνων (εφόσον υπάρχει)

-Πιστοποιητικό Αναπηρίας (εφόσον υπάρχει)

Να σημειωθεί ότι η επιλογή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή του Δήμου Σαμοθράκης, έπειτα από διεκπεραίωση των δικαιολογητικών. 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου στο Πνευματικό Κέντρο, από  Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο του Κέντρου Κοινότητας Σαμοθράκης: 2551042026

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ