Σε δημοπράτηση ο Βιολογικός Καθαρισμός της Σαμοθράκης

Σε δημοπράτηση βρίσκεται το έργο ολοκλήρωσης για το Νέο Βιολογικό Καθαρισμό στο νησί της Σαμοθράκης. Το έργο έχει επίσημο τίτλο “Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Σαμοθράκης, αντλιοστασίου και αγωγού σύνδεσης με την ΕΕΛ και αγωγού διάθεσης λυμάτων της ΕΕΛ”.

Το έργο έχει κόστος 4εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 3,24εκατ.ευρώ) και το οποίο αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα πολλών τεχνικών εταιρειών. Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Κομοτηνής (ΔΕΥΑΚ) σύμφωνα με το ypodomes.com.

Η ημέρα δημοπράτησης είναι η 27η Δεκεμβρίου 2017 και ο χρόνος της διάρκειας της κατασκευαστικής περιόδου είναι 12 μήνες. Υπολογιστικά, αν το έργο συμβασιοποιηθεί το ερχόμενο καλοκαίρι τότε θα μπορέσει να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2019.

Το έργο χρηματοδοτείται Το έργο χρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής του «ΕΠΠΕΡΑΑ 2007 — 2013» και από εθνικούς πόρους. Οι εθνικοί πόροι ακολουθούν το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος καθώς το έργο είναι ημιτελές.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά στην κατασκευή του κεντρικού αντλιοστασίου ακαθάρτων του αγωγού προσαγωγής και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Καμαριώτισσας καθώς και αντικατάσταση τμήματος του παραλιακού δικτύου αποχέτευσης.

Διαβάστε ακόμη  Αλεξανδρούπολη: Τουριστική, αναπτυξιακή, βιώσιμη και πάνω απ’ όλα βρώμικη!

Το αντλιοστάσιο αφορά στην άντληση του συνόλου των λυμάτων του οικισμού τα οποία με καταθλιπτικό αγωγό μήκους 1 290 m διατομής Φ160 καταφτάνουν στην ΕΕΛ. Η ΕΕΛ περιλαμβάνει τα στάδια προεπεξεργασίας των λυμάτων και βοθρολυμάτων του νησιού, αεριζόμενη εξισορρόπηση με αντλιοστάσιο τροφοδοσίας, την βιολογική επεξεργασία με σύστημα SBR και φάσεις αερισμού, ανοξική, καθίζησης και εκροής, τριτοβάθμια επεξεργασία με κροκίδωση και διύλιση και απολύμανση με χλώριο και αποχλωρίωση και στη συνέχεια γίνεται η διάθεση στη θάλασσα μέσω υφιστάμενου αγωγού.

Η ΕΕΛ διαθέτει ακόμα δεξαμενή αποθήκης της λάσπης καθώς και μικρή μονάδα αφυδάτωσης της ιλύος. Ακόμα το έργο περιλαμβάνει κτίριο διοίκησης με χώρους γραφείων, κέντρο ελέγχου, εργαστήρια νερού και λυμάτων χώρους αποθήκης και εφεδρικής ισχύος. Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει το συνολικό έργο θα το λειτουργήσει σε δοκιμαστική λειτουργία για διάστημα 2 μηνών και θα το παραδόσει σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με την ΑΕΠΟ.