Μία σημαντική δωρεά εξασφάλισε η ΔΕΥΑΑ, ως «απόρροια» της άλλης, μεγάλης δωρεάς που είχε κάνει το Ίδρυμα της Coca-Cola, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Water for the City |Το Νερό στην Πόλη» επί προεδρίας του Β. Μυτιληνού.

Από τα περίπου 886.000 ευρώ, που είχε αρχικά διαθέσει το Ίδρυμα για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης συστήματος αύξησης της χωρητικότητας του υδροταμιευτήρα, έργο που είναι σε εξέλιξη, τελικώς, ένα ποσό περίπου 120.000 ευρώ, το οποίο «περίσσεψε», θα διατεθεί, μετά από πρόταση της ΔΕΥΑΑ, και πάλι στη δημοτική επιχείρηση για την υλοποίηση ενός ακόμη έργου υψηλής αναγκαιότητας.

Όπως είναι γνωστό, η ΔΕΥΑΑ έχει στην ευθύνη της ένα μεγάλο αριθμό δικτύων πόσιμου νερού στους οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αρκετά εκ των οποίων είναι απομακρυσμένα και μακριά από την έδρα της ΔΕΥΑΑ, και για τα οποία είναι δυσχερής η παρακολούθηση λειτουργίας και ο έλεγχος ποιότητάς τους. Έτσι, η ΔΕΥΑΑ πρότεινε την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών – φυσικοχημικών παραμέτρων νερού στις βασικές τροφοδοτικές υποδομές και σε επιλεγμένα σημεία – ιδιαίτερου υγειονομικού ενδιαφέροντος των εσωτερικών δικτύων των οικισμών Πυλαία, Μελία, Κοίλα και Κίρκη, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, παροχής και στάθμης στις βασικές δεξαμενές τροφοδοσίας καθώς και στην προμήθεια εξοπλισμού εντοπισμού διαρροών.

Διαβάστε ακόμη  Δωρεάν τεστ για την ανοσία αστυνομικών του Έβρου προσφέρει ο «Δημόκριτος»

Τα δεδομένα από όλες τις θέσεις θα αποστέλλονται και θα διαχειρίζονται από την έδρα της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Ποιοτικού Ελέγχου της ΔΕΥΑΑ, με σκοπό την έγκαιρη ειδοποίηση, σε περίπτωση υπέρβασης κάποιου ορίου, μέσω τηλεμετρικών διατάξεων και δικτύου κινητής τηλεφωνίας.