Στη Sky Express η γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σητεία

Στην αεροπορική εταιρεία Sky Express κατακυρώνεται από το υπουργείο υποδομών, μεταφορών και δικτύων το δικαίωμα της αποκλειστικής εκμετάλλευσης από 01-04-2017 έως  30-09-2017 της τακτικής αεροπορικής γραμμής: Αλεξανδρούπολη – Σητεία.

Το μέγιστο οικονομικό αντιστάθμισμα ανέρχεται σε 350.000 ευρώ.

Προκειμένου να ακολουθήσει η υπογραφή της σχετικής σύμβασης η εταιρεία

οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για την γραμμή αυτή,

αορίστου διάρκειας και ποσού 5% επί του αντισταθμίσματος.

Η σύμβαση, που θα υπογραφεί, θα ρυθμίζει λεπτομερώς τις υποχρεώσεις των

συμβαλλομένων μερών.

Διαβάστε ακόμη  Αλλάζει ο καιρός: Έρχονται λασποβροχές και καταιγίδες – Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία