Στην Ορεστιάδα η 15η διεθνής σύσκεψη του ΟΗΕ για τα τρόφιμα και τη Γεωργία

Στην Ορεστιάδα θα πραγματοποιηθεί από 12-14 Απριλίου 2016 θα  η 15η διεθνής σύσκεψη του Διεθνούς Οργανισμού για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία του OHE (FAO) και του Διεθνούς Κέντρου Ανωτέρων Μεσογειακών Αγρονομικών Σπουδών (CIHEAM) όπου στο επίκεντρο θα τεθούν τα μεσογειακά δάση και οι καλλιέργειες φυτών που προορίζονται για ζωοτροφές.

Συγκεκριμένα, το θέμα της σύσκεψης θα είναι: «Υπηρεσίες οικοσυστημάτων και κοινωνικοοικονομικά οφέλη από τους μεσογειακούς βοσκότοπους».

Η σύσκεψη διοργανώνεται από τους εξής φορείς:
Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο της Σαραγόσα- Διεθνές Κέντρο Ανωτέρων Μεσογειακών Αγρονομικών Σπουδών (IAMZ-CIHEAM).
FAO- CIHEAM Διαπεριφερειακή συνεργασία έρευνας και ανάπτυξης του δικτύου για μεσογειακούς βοσκότοπους και καλλιέργειες φυτών που προορίζονται για ζωοτροφές.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης- DUTH (Ελλάδα).
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης- AUTH (Ελλάδα).
Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία- HERPAS.

Το πρόγραμμα της σύσκεψης (πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε)