Στήριξη στις δράσεις 3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ  και Ομίλου Φίλων Αυτοκινήτου Αλεξανδρούπολης από το Επιμελητήριο Έβρου   

Στη στήριξη δύο διαφορετικών προσπαθειών, προχώρησε το Επιμελητήριο Έβρου μετά από σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη μεν πρώτη περίπτωση η στήριξη αφορά δράσεις του 3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης και στην άλλη δράσεις του Ομίλου Φίλων Αυτοκινήτου Αλεξανδρούπολης. 

Το Επιμελητήριο Έβρου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας μέσα στην οποία δραστηριοποιούνται τα μέλη της και ως εκ τούτου  -πάντα στο μέτρο των δυνατοτήτων του- στηρίζει και δράσεις με κοινωνικό πρόσημο, καταλήγει στο ΔΤ που εξέδωσε το Επιμελητήριο Έβρου.