Στις 22 Μαΐου το τελευταίο κουδούνι για λύκεια – στις 29 για γυμνάσια

Κατόπιν Υπουργικής Απόφασης καθορίστηκε η λήξη των μαθημάτων για το τρέχον διδακτικό έτος, στα γυμνάσια και λύκεια της χώρας.

Ειδικότερα, η Τετάρτη 22 Μαΐου ορίστηκε ως η τελευταία ημέρα η μαθημάτων για τα ημερήσια και εσπερινά Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, Ειδικά Λύκεια, Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια και Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας.

Αντίστοιχα, η Τετάρτη 29 Μαΐου ορίστηκε ως η τελευταία ημέρα μαθημάτων για τα ημερήσια και εσπερινά Γυμνάσια, Ειδικά Γυμνάσια, Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Γυμνάσια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας.