Στο κυνήγι ενός ακόμη «κρυμμένου θησαυρού» 3 Θρακιώτες

Στη χορήγηση άδειας ανευρέσεως κρυμμένου θησαυρού, με παράλληλη απόφαση συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και εποπτείας των ερευνών, προχώρησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλαν τρεις κάτοικοι του νομού Ροδόπης.

Άλλωστε, μπορεί το … σπορ του κυνηγιού κάποιου χαμένου θησαυρού να είχε γνωρίσει μεγάλες δόξες σε προηγούμενες δεκαετίες, ωστόσο ακόμη και στις μέρες μας, η γοητεία που ασκούν οι τοπικοί θρύλοι σε συνδυασμό με την πιθανότητα για το μεγάλο και εύκολο κέρδος, παρακινούν αρκετούς στο να βγουν προς αναζήτησή του.

Έτσι κι αυτή τη φορά, τρεις κάτοικοι από διάφορες περιοχές του νομού Ροδόπης, κατέθεσαν αίτημα προκειμένου να λάβουν την πολυπόθητη άδεια που θα τους επιτρέψει να πραγματοποιήσουν ανασκαφικές εργασίες σε κάποιο αγρόκτημα της περιοχής, προσκομίζοντας στην αρμόδια υπηρεσία και τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα.

Διαβάστε ακόμη  Νοίκιασε και αξιοποιεί το πρώην εργοστάσιο Μαίλη στην ΒΙ.ΠΕ Αλεξανδρούπολης, που σε ο Όμιλος Κοπελούζου

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, αφού εξέτασε όλα τα στοιχεία, ενέκρινε τη χορήγηση άδειας για τις έρευνες, ορίζοντας παράλληλα επιτροπή για την παρακολούθηση και την εποπτεία των σχετικών εργασιών, οι οποίες θα γίνουν από 29 Οκτωβρίου ως 2 Νοεμβρίου 2018.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, κατά την εργασία για την ανεύρεση του θησαυρού απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλών (ισχυρών). Αν τυχόν βρεθεί θησαυρός θα περιγραφεί με λεπτομέρεια και θα καταμετρηθεί από την επιτροπή και τους καταδείκτες και στη συνέχεια θα κατατεθεί στο υποκατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος στην Κομοτηνή.

Ευνόητο είναι ότι εφόσον βρεθούν αντικείμενα αρχαιολογικής αξίας θα παραδοθούν στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Τέλος, σημειώνεται πως τα έξοδα ανασκαφής και επαναφοράς των πραγμάτων στην πριν από την ανασκαφή κατάσταση τους βαρύνουν τους αιτούντες.