Στον «πάτο» της απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ η Περιφέρειας μας

Ανησυχία από την χαμηλή απορροφητικότητα για τα ευρωπαϊκά έργα

Στην 11η θέση στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 βρίσκεται η Περιφέρεια ΑΜΘ, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο, ο οποίος όμως ήταν καθησυχαστικός για την επόμενη περίοδο, σημειώνοντας πως προωθούνται έργα 160 εκ. ευρώ που θα μπορέσουν να έχουν ταχύτερη απορροφητικότητα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της υπηρεσίας διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας, οι εντάξεις στην ΑΜΘ ανέρχονται στα 611.339.861 εκ ευρώ, ή σε ποσοστό στο 133,73%, οι συμβασιοποιήσεις ανέρχονται στα 288.341.391, δηλαδή στο 63,08%, ενώ οι πληρωμές, δηλαδή η απορρόφηση του ΕΣΠΑ, ανέρχεται στα 146.760.322 εκ. ευρώ, δηλαδή στο 32,10%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι συνηθισμένο στα συγκεκριμένα προγράμματα οι εντάξεις να ξεπερνούν τον προϋπολογισμό, αφενός γιατί κάποια έργα μπορεί να μην γίνουν, και έτσι θα υπάρχουν άλλα για να τα καλύψουν, αφετέρου γιατί υπάρχουν και τα λεγόμενα έργα «γέφυρες», η χρηματοδότηση των οποίων θα περάσει στην επόμενη προγραμματική περίοδο.

πηγή

Γβώμη