Σύλλογος Οικονομολόγων Ε.Ε. Έβρου / Ατόπημα με το πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών


Για άμεση διόρθωση κάνουν λόγο τα μέλη του  του Συλλόγου Οικονομολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών Έβρου, σχετικά με ατόπημα επί της διαδικασίας του νέου προγράμματος επιδότησης παγίων δαπανών των επιχειρήσεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση : 

Διανύοντας τον δέκατο τέταρτο μήνα πανδημίας, σύσσωμος ο κλάδος των Λογιστών – Φοροτεχνικών, κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταπεξέλθει στον κυκεώνα ρυθμίσεων της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας υποστηρίζοντας τον επιχειρηματικό κόσμο. Ωστόσο, η δημοσίευση της ΓΔΟΥ 504/29.05.21 για τη διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το μέτρο επιδότησης παγίων δαπανών, εμπεριέχει ένα πολύ σοβαρό ατόπημα που πρόκειται να δημιουργήσει πλειάδα προβλημάτων κατά την διαδικασία υλοποίησης της απόφασης.

Με το άρθρο 31 του Ν. 4794/2021, επήλθε η προσθήκη της παραγράφου 64, του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013, η οποία προβλέπει παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος μέχρι τις 28/08/2021. Μια παράταση η οποία κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω καθυστέρησης από την πλευρά του Υπουργείου, της δημοσίευσης των νέων εντύπων για τις δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, ως συνέπεια και των συνθηκών της πανδημίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τη στιγμή δημοσίευσης του παρόντος δελτίου τύπου, δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα, από το Υπουργείο το νέο έντυπο Ν, που αφορά τα νομικά πρόσωπα.

Πάρα ταύτα, τα αρμόδια Υπουργεία, με τη δημοσίευση της ΓΔΟΥ 504/29.05.21, καταστρατηγούν την εν λόγω παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ορίζοντας ότι για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να προβούν στην εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. δδ ii) της ΓΔΟΥ 504/29.05.21, θα πρέπει να έχουν υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό

έτος 2020 μέχρι την 17.06.2021. Δηλαδή, ενώ από την μία πλευρά χορηγείται η δέουσα χρονική παράταση, από την άλλη, υποχρεώνονται οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα, να υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος νωρίτερα από κάθε άλλη φορά.

Το ζήτημα αυτό είναι σοβαρό και δημιουργεί προβλήματα, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης). Τα προβλήματα αυτά δεν μπορούν να επιλυθούν ούτε με το διευκρινιστικό Δελτίο Τύπου της 30.05.2021 του Υπουργείου Οικονομικών, όπου αναφέρεται η υποβολή του οριστικοποιημένου εντύπου Ε3, έναντι της φορολογικής δήλωσης, αφού και στην περίπτωση αυτή απαιτείται εν τοις πράγμασι το φορολογικό κλείσιμο της χρήσης.

Η οριοθέτηση της ημερομηνίας αυτής και των ιδιαίτερα ασφυκτικών προθεσμιών, αποτελεί ατόπημα, που θέτει την υλοποίηση, την αποτελεσματικότητα και την ενίσχυση των πληγέντων επιχειρήσεων σε κίνδυνο. Το ατόπημα αυτό χρήζει άμεσης διόρθωσης, και καλούμε τους αρμοδίους στις άμεσες ενέργειες για την επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος υποβολής, που να συμπίπτει με τα χρονικά όρια υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Με εκτίμηση

Σύλλογος Οικονομολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών Έβρου.