Σύλλογος Οικονομολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών ν. Έβρου / συστήνει στην επιχειρηματική κοινότητα επαυξημένη προσοχή για την ηλεκτρονική εξαπάτηση (phishing)  

Με αφορμή το πρόσφατο αστυνομικό δελτίο που αναφέρει την εξαπάτηση επιχείρησης από φερόμενο υπάλληλο λογιστικού γραφείου, καθώς και το αυξανόμενο φαινόμενο των ηλεκτρονικών επιθέσεων για την απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών (#phishing), ο Σύλλογος Οικονομολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Έβρου, συστήνει στην επιχειρηματική κοινότητα επαυξημένη προσοχή. Ειδικότερα προτείνεται :

• Να επιλέγεται ο ενδεδειγμένος τρόπος πληρωμής των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων με την χρήση των εξατομικευμένων ταυτοτήτων πληρωμής για κάθε οφειλή, από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, και όχι από κάθε άλλο τρίτο μέρος, συνεργάτη, συμπεριλαμβανομένου και του λογιστή.

• Να χρησιμοποιούνται με απόλυτη εχεμύθεια οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική τραπεζική (web banking), χωρίς να κοινοποιούνται προς οποιονδήποτε τρίτο μέρος.

Διαβάστε ακόμη  Κασαπίδης: Κανένα απολύτως όφελος από τα Καλάθια Νοικοκυριού και Εορτών

• Να προηγείται η επιβεβαίωση των στοιχείων του δικαιούχου κάθε τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), πριν από την ολοκλήρωση κάθε τραπεζικού εμβάσματος ή πληρωμής.

• Να πραγματοποιείται η ταυτοποίηση της γνησιότητας του αποστολέα κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) και ιδιαίτερα αυτών με περιεχόμενο οικονομικών συναλλαγών.

• Να διατηρούνται με ασφάλεια, και σε κάθε περίπτωση, να μην γνωστοποιούνται προς οποιονδήποτε τρίτο, οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, όπως κωδικοί πρόσβασης λογαριασμών, πιστωτικών καρτών κ.α.

Οι ενέργειες αυτές αποτελούν έναν απλό και συνάμα σημαντικό οδηγό, για την αποφυγή της ηλεκτρονικής εξαπάτησης, για την διαφύλαξη της ασφάλειας των συναλλαγών και την προστασία της οικονομικής υγείας των επιχειρήσεων. 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο