Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:


Αιτήσεις – Ενημερώσεις.
1. Καθορισμός και επικαιροποίηση Τιμών Τελών Δικαιωμάτων και Διδάκτρων Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

2. Ορισμός μελών Επιτροπής άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 για διενέργεια δημοπρασιών για εκποιήσεις και εκμισθώσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης το έτος 2023.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

3. Συζήτηση για τις νέες συνθήκες στο Λιμένα Αλεξανδρούπολης και τη Δυτική Χερσαία Ζώνη. (Θέμα της από 28/11/2022 διακοπείσας τακτικής συνεδρίασης).
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.)

Διαβάστε ακόμη  «Άνοιξε ο χορός» των ανακοινώσεων ψηφοδελτίων- οι διεργασίες των κομμάτων για τα ψηφοδέλτια του Έβρου

4. Ονοματοδοσία 5ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Μουλατζίδου – Λαζαρίδου Δ.)

5. Παραχώρηση χώρων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε συλλόγους και φορείς για το σχολικό έτος 2022-2023.
(Εισηγ. κ. Μουλατζίδου – Λαζαρίδου Δ.)

6. Παραχώρηση χώρων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συλλόγους και φορείς για το σχολικό έτος 2022-2023.
(Εισηγ. κ. Μουλατζίδου – Λαζαρίδου Δ.)