Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Σαμοθράκης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Συμβουλίου στην 23η δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις της (Δ1α/ΓΠ ΟΙΚ.72546) εγκυκλίου του ΥΠΕΣ 375/Α.Π.39167/2-6-2022 των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη στις 27-12-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. για συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2023».
ΘΕΜΑ: 2ο«Έγκριση εγγραφής νηπίου στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό».
ΘΕΜΑ: 3ο «Ορισμός εκπροσώπων των Δήμων για συμμετοχή στις τριμελείς επιτροπές εκτίμησης της αγοραίας αξίας ζώων και προϊόντων».
ΘΕΜΑ: 4ο«Έγκριση Δ’ κατανομής Σχολικών Επιτροπών».
ΘΕΜΑ:5ο«Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών του Δήμου Σαμοθράκης».
ΘΕΜΑ: 6ο«Έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022».
ΘΕΜΑ: 7ο «Περί καθορισμού αμοιβής για ανάθεση κατ΄εξαίρεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο νομικής υπεράσπισης (επιμέλεια σύνταξη ένορκου καταθέσεως) του Αντιδημάρχου κ. Γρηγόραινα Ιωάννη μετά από παραγγελία Εισαγγελέως ενώπιον προανακριτικών υπαλλήλων σχετικά με την ιδιότητα ως κοινοχρήστου του πεζοδρόμου που προβλέπεται μεταξύ των ΟΤ 10 και 10α συνοικισμού Λουτρών Σαμοθράκης».
ΘΕΜΑ: 8ο «Περί καθορισμού αμοιβής για ανάθεση κατ΄εξαίρεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο νομικής εκπροσώπησης για την υπεράσπιση προσφυγής του Δήμου Σαμοθράκης κατά της επιβολής διοικητικής κύρωσης/προστίμου για μη τήρηση των όρων μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο κάμπινγκ Πλατιάς κατά την δικάσιμο της 23/1/2023 ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης».

Διαβάστε ακόμη  Τσίπρας: Ο πρωθυπουργός των υποκλοπών, της ακρίβειας, και της εκτροπής δεν μπορεί να μιλά για σταθερότητα

Η Πρόεδρος
Βασιλειάδου Σωτηρία