Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, στις 02.10.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
  Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
  Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
   

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 112/2018 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. που αφορά την επικαιροποίηση της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας.

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. Δημήτριος Τσελεμπής

2. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 145/2018 απόφασης του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. που αφορά την αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Ν.Π.Δ.Δ. , οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Αλέξανδρος Μπαρμπούδης

3. Έγκριση εξόδων κηδείας άπορου δημότη.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

4. Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης δημότη για αποκατάσταση κεραμοσκεπής.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

5. Έγκριση συνδιοργάνωσης του 5ου Βαλκανικού Τουρνουά Γυναικών Βόλεϊ από το Δήμο Ορεστιάδας και τον Αθλητικό Όμιλο Ν. Βύσσας από 5-7.10.2018, έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στο πρόγραμμα Δωρεάν Προληπτικού Ιατρικού/Οδοντιατρικού Ελέγχου «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», σε συνεργασία με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» από 15-19 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποίησης των δαπανών και εξειδίκευσης της πίστωσης.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

7. Έγκριση συνδιοργάνωσης ημερίδας για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής Δράσης από την Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική της Νοσηλευτικής Μονάδας του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου και το Δήμο Ορεστιάδας στις 10.10.2018, έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

8. Έγκριση Προγράμματος αγώνων Βόλεϊ στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ορεστιάδας «Νίκος Σαμαράς» του Αθλητικού Συλλόγου «Άθλος» Ορεστιάδας για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

9. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017 της Διαδημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης & Ανάδειξης του ποταμού Άρδα.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

10. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

11. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση κολυμβητηρίου Δήμου Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

12. Έγκριση 3ου τελικού – Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου : «Κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης , σε αντικατάσταση του υπάρχοντος επιφανειακού, στις γεωτρήσεις της Τοπικής Κοινότητας Ορμενίου Δήμου Ορεστιάδας.»

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

13. Έγκριση 2ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικού του έργου : «Παρεμβάσεις στα νεκροταφεία των Δ.Ε. Τριγώνου, Βύσσας, Κυπρίνου του Δήμου Ορεστιάδας»

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

14. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου σύνδεσης ΣΜΑ Βύσσας με Ε.Ο.».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

15. Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την παρακολούθηση και παραλαβή υπηρεσιών.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

16. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

17. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Τοπικής Κοινότητας Καστανεών του Δήμου Ορεστιάδας με δημοπρασία.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

18. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Τοπικής Κοινότητας Αμπελακίων του Δήμου Ορεστιάδας με δημοπρασία.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

19. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Τοπικής Κοινότητας Κυπρίνου του Δήμου Ορεστιάδας με δημοπρασία.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

20. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Τοπικής Κοινότητας Χειμωνίου του Δήμου Ορεστιάδας με δημοπρασία.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

21. Έγκριση εκμίσθωσης ακάλυπτης δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Χειμωνίου του Δήμου Ορεστιάδας, σύμφωνα με το άρθρο 196, παρ.4δ του Ν.4555/2018.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

22. Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση τμήματος του πρώην Δημοτικού Καταστήματος Ριζίων στο Σύλλογο Γυναικών Ριζίων.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

23. Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση του κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου της Τ.Κ. Αμπελακίων  στο Σύλλογο Γυναικών Αμπελακίων.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

24. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

 

■ Γραφείο Δημάρχου

■ Γραφείο Τύπου

 

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Γεώργιος Καραγιάννης