Συνεδριάζει το Δ.Σ Αλεξανδρούπολης την Τετάρτη 17/10

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 17/10/2018  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (32η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσειs.
 2. Έγκριση 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 3. Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου του έτους 2018 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ.) (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 4. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών από το Δ.Σ. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 5. Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση έκτασης 45,00 τ.μ. εντός της πλατείας Ελευθ.Βενιζέλου (Ο.Τ. 107 Α) σε  Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 6. Νέα χωροθέτηση εβδομαδιαίας Λαϊκής Αγοράς  στην οδό Παπαναστασίου(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 7. Απευθείας εκμίσθωση καταστήματος Κυλικείου που βρίσκεται εντός Κλειστού Κολυμβητηρίου «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» του Δήμου  Αλεξανδρούπολης. σύμφωνα με το άρθρο 196 του Ν. 4555/2018(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 8. Πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 9. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.(Εισηγ.Παντελίδης Γ.)

 

 1. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής παραλαβής του έργου : « ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΩΛΗΝΩΤΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΑΡΑΝΤΑΜΕΤΡΟ » (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

 

 1. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής παραλαβής του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ Δ.Ε. ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ» » (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 2. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για περιπτώσεις δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

 

 1. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.)ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

 

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ – Ισοζυγίου του έργου «Καθαρισμός Ρεμάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 2. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας υλικών για το έργο « Καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 3. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 4. Έγκριση της αριθμ.129/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ”ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ”, σχετικά με την ”7η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018” (Eισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)
 5. Άδεια εγκατάστασης ενημερωτικής πινακίδας στην περιοχή Natura2000 εντός των ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)
 6. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Παντελίδη Γεωργίου και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Γκοτσίδη Κων/νου στην Αθήνα , από 30 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2018 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 7. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Αθλητισμού, Καθημερινότητας και Οικισμών, κ. Βαταμίδη Ιωάννη από 9 έως 10 Οκτωβρίου, στην Αθήνα, για συμμετοχή του στην παρουσίαση της μελέτης της Παγκόσμιας Τράπεζας Subnational Doing Business (Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.)
 8. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη από 05-09-2018 έως 11-9-2018(Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.)

 

 1. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Αθήνα από 8 έως 10 Οκτωβρίου για συμμετοχή του Δήμου σε ενεργειακή ημερίδα (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

 1. Τροποποίηση της 815/2013 Α.Δ.Σ. με θέμα « Ορισμός Γραμματέα για την Επιτροπή  Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

 

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Ταρτανής Ιωάννης