Σύντομα 27 προσλήψεις στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ενισχυθούν με εποχικό προσωπικό  5 νοσοκομεία της χώρας, μεταξύ αυτών και της Αλεξανδρούπολης.

Έδωσε το πράσινο φως το ΑΣΕΠ για τις συγκεκριμένες προσλήψεις και το μόνο που απομένει είναι για τους φορείς να ανακοινώσουν τις προκηρύξεις προκειμένου να ξεκινήσει η 10ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Οι ειδικότητες που ζητούνται για την Αλεξανδρούπολη είναι τραπεζοκόμοι και φύλακες. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεων νοείται η ομοειδής με την ειδικότητα ΔΕ Προσωπικού Φύλαξης απασχόληση σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας με σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα ομοειδή με το αντικείμενο την ειδικότητα ΔΕ Προσωπικού Φύλαξης σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό τομέα.

Διαβάστε ακόμη  Συγκρατημένοι οι εκδρομείς ενόψει του Πάσχα

Κριτηρια

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 1. χρόνος ανεργίας (4 μήνες), 2. ανήλικα τέκνα, 3. βαθμός βασικού τιτλου [Δεν βαθμολογείται όταν απαιτείται τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)], 4. εμπειρία ομοειδης με την εκάστοτε ειδικότητα [συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 240 μήνες], 4.α. Κτηθείσα σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας του δημοσίου τομεα (έως 120 μήνες), 4.β. Κτηθείσα σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον ιδιωτικο τομεα (έως 120 μήνες), 5. αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλαχιστον 50% και 6. αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου.

Αναλυτικά για την Αλεξανδρούπολη