Τα Μαύρα Πρόβατα: Ένα project του ΚΕΘΕΑ

Η εμπειρία του ΚΕΘΕΑ έχει δείξει ότι οι έφηβοι δύσκολα προσεγγίζουν μία παραδοσιακή δομή υποστήριξης προκειμένου να μιλήσουν για όλα εκείνα που τους προβληματίζουν. Bullying, πειραματισμός με τις ουσίες, ενδοοικογενειακή βία, θέματα σεξουαλικής ταυτότητας.

Τα ΜΑΥΡΑ ΠΡΟΒΑΤΑ είναι το καινοτόμο project του ΚΕΘΕΑ που έχει στόχο να μιλήσει στη γλώσσα τους και να τους «συναντήσει» στο χώρο τους: το Διαδίκτυο.

Τα ΜΑΥΡΑ ΠΡΟΒΑΤΑ θα φιλοξενούνται στην crowdfunding πλατφόρμα act4greece της Εθνικής Τράπεζας για τους επόμενους 4 μήνες και χρειαζόμαστε και τη δική σας υποστήριξη για να υλοποιηθούν. Αναζητούμε συμμάχους σε κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες των οποίων το αντικείμενο είναι οι νέες τεχνολογίες, αλλά και εκείνες που στο επίκεντρο των δράσεων ΕΚΕ έχουν την υποστήριξη νέων.

Ενισχύστε εδώ https://www.act4greece.gr/challenge/mavra-provata-el/?c= τη δράση ΜΑΥΡΑ ΠΡΟΒΑΤΑ, προκειμένου κανείς έφηβος να μην αισθάνεται μαύρο πρόβατο.