Ο ΕΛΓΑ θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις προσωπικού και συγκεκριμένα του κλάδου ΔΕ διοικητικών γραμματέων με την διαδικασία του άρθρου 36 του νόμου 4765/2021.

Οι προσλήψεις αυτές θα καλύψουν τρέχουσες και επείγουσες ανάγκες, θα είναι διαρκείας 8 μηνών , σε 8 περιοχές της χώρας με 19 θέσεις. 

Στην Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα οι θέσεις που θα καλυφθούν θα είναι 4. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ΔΕ – Διοικητικών Γραμματέων ) ηλεκτρονικά στην διεύθυνση elgahr@public.elga.gr μέχρι την Παρασκευή 18/6/2021 

Διαβάστε ακόμη  Η αγωνία τελειώνει: Σύντομα θα αποκαλύψει ο Δήμαρχος τι θα γίνει με το παλιό κολυμβητήριο