Θέσεις  εργασίας ΙΔΟΧ για την πρόσληψη προσωπικού στην Σαμοθράκη και στις Τ.Κ. Μαρώνειας -Προσκυνητών στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας 2022

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού τεσσάρων (04) ατόμων μέχρι 34 ημερομίσθια.

Η απασχόληση τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης και μέχρι 30-11-2022. στις ελαιοκομικές περιοχές της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ( ελαιώνες νήσου Σαμοθράκης ) και Τοπικές Κοινότητες Μαρώνειας-Προσκυνητών (ελαιώνες Μαρώνειας και Προσκυνητών)για την κάλυψη παροδικών αναγκών του «Προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το 2022» για τις εξής κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητες :

Ασχέτως του αριθμού ανά ελαιώνα των αιτήσεων ανά ειδικότητα εργάτη, η Υπηρεσία είναι αυτή που ανάλογα με τον αριθμό των υποβληθέντων αιτήσεων θα διαμορφώσει τα τελικά συνεργεία ψεκασμού και την σύνθεση τους.

Οι υποψήφιοι πρέπει :

1. Να είναι ηλικίας από 18 εως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των

Διαβάστε ακόμη  Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων Θράκης

καθηκόντων τους.

3. Να είναι Έλληνες πολίτες.

4. Οι ψεκαστές θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης

φαρμάκων.

5. Οι μεταφορείς θα πρέπει να κατέχουν δίπλωμα οδήγησης

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:

(1) Σε κάθε Δημοτική και Τοπική Κοινότητα προηγούνται οι μόνιμοι κάτοικοί της (Α’ βαθμός εντοπιότητας)

(2) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου (Β’ βαθμός εντοπιότητας)

(3) Ακολουθούν οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας (Γ ́ Βαθμός)

(4) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας (Δ ́βαθμός)

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη :  

Συνημμένα αρχεία: ΨΚΔΨ7ΛΒ-ΚΘ3.pdf