Αδικαιολόγητη θεωρείται από τους εκπαιδευτικούς η καθυστέρηση της διαδικασίας πρόσληψης των αναπληρωτών δασκάλων του κλάδου ΠΕ 73 του μειονοτικού προγράμματος μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Θράκης.

Ειδικότερα , η νέα σχολική χρονιά φαίνεται πως δεν είναι ρόδινη αφού σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, δεν είναι λίγα τα μειονοτικά σχολεία της Θράκης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Θράκης έχουν σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού και δεκάδες λειτουργικά κενά στο μειονοτικό πρόγραμμα, αφού καθυστερεί η διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών και εκκρεμεί ακόμη και μέχρι σήμερα η υπογραφή της πρόσκλησης για τη δήλωση περιοχών προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Ο.Π.Σ.Υ.Δ. για τους αναπληρωτές δασκάλους του κλάδου ΠΕ 73 του μειονοτικού προγράμματος μειονοτικών σχολείων.

Διαβάστε ακόμη  Από παράταση σε παράταση ο διαγωνισμός για το λιμάνι Αλεξανδρούπολης

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις που δημοσιεύτηκαν στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου τα λειτουργικά κενά ΠΕ 73 στο μειονοτικό πρόγραμμα ανέρχονται συνολικά στα 37(Ξάνθη 26, Ροδόπη 6 και Έβρος 5 κενά) ενώ δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες αυτός ο αριθμός να αγγίξει ακόμα και το 40 .

Η καθυστέρηση της διαδικασίας πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών επηρεάζει αρνητικά την ομαλή εφαρμογή των ωρολογίων προγραμμάτων σε αρκετά μειονοτικά σχολεία όπου υφίστανται λειτουργικά κενά αλλά  υποβαθμίζει και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Παράλληλα παρακωλύεται και η εύρυθμη λειτουργία του ελληνόγλωσσου και του μειονοτικού προγράμματος.