ΤΙΕΔΑ: Αναζητά ενοικιαστή για το ΧΑΡΑΜΑ

Σε μυστικό, πλειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη μηνιαία οικονομική προσφορά προχωρά η ΤΙΕΔΑ που αναζητά νέο ενοικιαστή για το παραλιακό εστιατόριο «ΧΑΡΑΜΑ» για διάστημα 12 ετών

Κατώτατο όριο προσφοράς του μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 3.100 ευρώ. Ως χρόνος υποβολής της αίτησης συμμετοχής και του σφραγισμένου φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής πρότασης και οικονομικής προσφοράς από κάθε ενδιαφερόμενο, ορίζεται η 08/01/2024 και από ώρα 12:00 έως ώρα 12:30 στα κεντρικά γραφεία διοίκησης της ΤΙΕΔΑ Α.Ε.

Σε περίπτωση που δεν εμφανισθούν πλειοδότες κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα η δημοπρασία θα επαναληφθεί την 15η Ιανουαρίου 2024.

Οι συμμετέχοντας θα υποβάλλουν τρεις σφραγισμένους φάκελους: α) ένα φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την εγγύηση συμμετοχής β) έναν φάκελο με την τεχνική και γ) ένα φάκελο με την οικονομική προσφορά επί του οποίου θα αναγράφεται «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Διαβάστε ακόμη  Αναστάτωση στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης από υπερθέρμανση ανελκυστήρα

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν τυχόν ερωτήσεις / διευκρινήσεις από τα γραφεία της ΤΙΕΔΑ.Ε., που βρίσκονται στο 1ο χλμ Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης – Μάκρης (παραπλεύρως Δημοτικού Κάμπινγκ), στο τηλέφωνο 2551088340 και στο e-mail: tourismaxd@hotmail.com. Το σχετικό τεύχος της Διακήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της επιχείρησης www.tieda.gr & του Δήμου Αλεξανδρούπολης www.alexpolis.gr.