Στην ακύρωση απόφασης της ΤΙΕΔΑ για διαγωνισμό παροχής υπηρεσίας καθαριότητας στους χώρους της προχώρησε η Αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.

Συγκεκριμένα, η απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης, αφορούσε την «έγκριση ενιαίου πρακτικού αποσφράγισης ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών συμμετοχής στο πλαίσιο δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας καθαριότητας στους χώρους της Τ.Ι.Ε.Δ.Α.»


Όπως προκύπτει από την απόφαση της Αποκεντρωμένης, διαπιστώθηκε σωρεία παραβάσεων της νομοθεσίας, για παράδειγμα, δεν εφαρμόστηκε η προβλεπόμενη διαγωνιστική διαδικασία και κλήθηκε για κατάθεση δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως προσωρινός μειοδότης, υποψήφιος που δεν είχε αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος. Επιπλέον, εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και η δαπάνη γενικώς χωρίς να έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Διαβάστε ακόμη  Ολική υπαναχώρηση : Η κυβέρνηση αποσύρει τους αστυνομικούς από τα ΑΕΙ


Ολόκληρη η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στον παρακάτω σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%92%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%A11%CE%A5-%CE%A9%CE%99%CE%9B?inline=true