ΤΙΕΔΑ: Συσσωρευμένες ζημιές το 2020 και μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Συσσωρευμένες ζημιές για το 2020 διαπίστωσε ο ορκωτός λογιστής και η λογίστρια της ΤΙΕΔΑ που παρουσίασαν σε πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ της Επιχείρησης τις οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρονιάς. Για ακόμη μία φορά, επιβεβαιώθηκε η πορεία οικονομικής κατάρρευσης της εταιρείας, για την οποία πρόσφατα είχε μιλήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο ο πρόεδρος της ΤΙΕΔΑ Βασίλης Δέλκος.  Μάλιστα, ο ορκωτός λογιστής και η λογίστρια της Επιχείρησης πρότειναν στο διοικητικό συμβούλιο, λόγω συσσωρευμένων ζημιών και επειδή η καθαρή θέση της εταιρείας έχει καταστεί  κατώτερη του ημίσεος του μετοχικού κεφαλαίου, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 384.640 ευρώ, με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της εταιρείας.

Διαβάστε ακόμη  Στους κορυφαίους στο Παρίσι ο αθλητής Βαϊλεζούδης Μιχαήλ

Αναλυτικά η απόφαση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%97%CE%98%CE%9F%CE%9B%CE%9C8-%CE%9C%CE%A61?inline=true