Τη λύση των συμβάσεων δύο υπαλλήλων που είχαν προσληφθεί στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για διάστημα 4 μηνών υπέγραψε ο Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης.

Οι δύο υπάλληλοι είχαν προσληφθεί  για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στην Τεχνική Υπηρεσία λόγω covid-19, κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους προϊσταμένους τους,  στις 14/9δεν τήρησαν το ωράριο εργασίας κατά την αποχώρηση (13.30 μ.μ) και δεν παρείχαν τις υπηρεσίες που τους είχε αναθέσει οεργοδηγός. Δηλαδή, από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, προέβησαν μόνο στην παραγγελία και παραλαβή των υλικών που απαιτούνταν για την εργασία τους.

Μετά από κλήση των υπαλλήλων σε ακρόαση, αποφασίστηκε πως οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν αιτιολόγησαν επαρκώς τη μη τήρηση του ωραρίου του και των εντολών εργασίας που τους δόθηκαν.

Τελικώς, με υπογραφή Δημάρχου, στις 22/9, οι εν λόγω συμβάσεις καταγγέλθηκαν και οι υπάλληλοι απολύθηκαν.